Restau­race Puškin na Spo­ři­lově byla ote­vřena v roce 1990 a od té doby má stá­lého maji­tele. V roceVíce